“Λυπάμαι πάρα πολύ”: Τι αναφέρει η επιστολή του Σταύρου Ξαρχάκου προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Από την/τον Christina Politi | 17 Απριλίου 2019

 

Ï óõíèÝôçò Óôáýñïò Îáñ÷Üêïò óôçí óõíáõëßá óôï ÊáëëéìÜñìáñï «¼ëïé Ìáæß Ìðïñïýìå», ìå óêïðü ôçí óõãêÝíôñùóç ôñïößìùí ãéá íá äéáôåèïýí óôéò êïéíùíéêÝò õðçñåóßåò ôïõ ÄÞìïõ Áèçíáßùí, ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÓôåñåÜò ÅëëÜäáò êáé ìÝóù ôçò ÊåíôñéêÞò ¸íùóçò ÄÞìùí êáé ÊïéíïôÞôùí ÅëëÜäïò óå üóïõò äÞìïõò óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõí áíÜãêç, ÐÝìðôç 16 Éïõíßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÁÐÅ-ÌÐÅ / ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ

Eπιστολή του Σταύρου Ξαρχάκου σχετικά με τη χρήση πλάνων από τη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τους δημιουργούς χωρίς την άδειά τους. 

Σήμερα το πρωί πληροφορήθηκα ότι η χθεσινή συνάντηση μέρους των δημιουργών με τον  κ. Κυριάκο Μητσοτάκη χρησιμοποιήθηκε σε σποτ για να εξυπηρετηθεί ο προεκλογικός του αγώνας.  
 Λυπάμαι πάρα πολύ. Ως ένας άνθρωπος ο οποίος μάχεται εδώ και δεκαετίες για τα δικαιώματα των δημιουργών, απέναντι στη ληστρική και κακουργηματική διαχείρισή τους από την ΑΕΠΙ και την οικογένεια Ξανθόπουλου, οφείλω με λίγα λόγια να διευκρινίσω κάποια πράγματα όσο πιο σύντομα μπορώ, διότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι, αλλά και δίκαιοι ως προς το ποιοι βοήθησαν και ποιοι όχι στον αγώνα αυτό, αλλά και να είναι συγκεκριμένα τα όρια των εκάστοτε πολιτικών απέναντι σε αυτό τον αγώνα, ο οποίος δεν έχει σχέση με κανένα κόμμα και καμία παράταξη.

Κατ᾽αρχάς θα πρέπει άμεσα να κατέβει αυτό το σποτ. Ο αγώνας των δημιουργών δεν έχει σχέση με τον προεκλογικὀ αγώνα κανενός . 

Εδώ και αρκετά χρόνια, το αυτονόητο δηλαδή, η προστασία των κόπων και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών από το Κράτος και τη Δικαιοσύνη δεν εφαρμοζόταν. Εγώ ο ίδιος, έχω συναντηθεί κατά καιρούς με τους κ. Παπανδρέου, Σαμαρά, χωρίς κανένα αποτέλεσμα και μάλιστα αυτή η αδιαφορία μου γέννησε έως και υποψίες . Αντιθέτως ήταν ακαριαία η αντίδραση του κ. Τσίπρα και οφείλω να πω ότι ήταν και η πρώτη φορά που αισθάνθηκα ότι ένας Πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε πραγματικά για το θέμα αυτό (χωρίς να βγει στα κανάλια να το διαφημίσει).

Τέλος, να πληροφορήσω τον κ. Μητσοτάκη ότι δε ζητάμε κανένα συμβολικό ποσόν από κανέναν, οι καλλιτέχνες δεν είμαστε επαίτες. Ζητάμε τους κόπους μας, ζητάμε αυτά που σε όλες τις πολιτισμένες χώρες υπάρχουν, ζητάμε να μπορούμε να ζούμε από το έργο μας , ζητάμε Δικαιοσύνη .

Σταύρος Ξαρχάκος

 

Christina Politi

Christina Politi

Η Χριστίνα είναι δημοσιογράφος (υπήρξε και punKοσμικογράφος) έκανε περάσματα από την τηλεόραση, πολλές συνεντεύξεις, σχόλια, αμπελοφιλοσόφησε, έζησε ωραίες εποχές, ταξίδεψε πολύ, άκουσε πολλή μουσική, είδε θέατρο και κυρίως κινηματογράφο μανιωδώς, συνεργάστηκε σχεδόν με όλα τα περιοδικά και τηλεοπτικά κανάλια, έστησε το Cosmopoliti (παρατσούκλι από το γραφείο), έβαλε νερό στο κρασί της, το φιλοσόφησε και παραμένει αισιόδοξη. Είναι μητέρα δύο παιδιών και σκυλιών ράτσας pug.

ΣΧΟΛΙΑ

Your email address will not be published. Required fields are marked *