Άγιος Φανούριος

Ίσως να είναι και η μοναδική περίπτωση που δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για την καταγωγή και τη ζωή ενός αγίου.