Από τον Νίκο για τη μνήμη της Μαρίας με αγάπη..

Ένα χρόνο μετά την απώλεια της αγαπημένης μας Μαρίας, παραδόθηκε ανακαινισμένος ο Ναός στον Ευαγγελισμό