Εκεί είναι πάντα καλοκαίρι (Α΄μέρος)

Tα μέρη που το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ