Η αξέχαστη Γκέλυ Μαυροπούλου

Από τη λεωφόρο της δόξας στη μοναχική ζωή