Όταν η Ραφαέλα Καρά ήρθε στην Ελλάδα

Για ποιους λόγους ήρθε στην Ελλάδα τρεις φορές η Ραφαέλα Καρά