Εκεί είναι πάντα καλοκαίρι (Β’ μέρος)

Πανέμορφα μέρη που έχουν καλοκαίρι όλο το χρόνο