Άρθρα που περιέχουν το tag: "Η ψηφιακή συλλογή του αρχείου Καβάφη από το Ίδρυμα Ωνάση"

  • The Cavafy archive is constituted by a large number of manuscripts, makeshift collections of poems and prose works, articles, drafts and notes of C. P. Cavafy, as well as the personal archive of the poet comprising his correspondence and collection of photographs. It also includes the Singopoulos archive, as a distinct archival unit amassing material pertaining to the poet, and the archive of Alexandrini Techni.
    Η ψηφιακή συλλογή του αρχείου Καβάφη από το Ίδρυμα Ωνάση

    Ανακαλύψτε στην ψηφιακή συλλογή του αρχείου Καβάφη χειρόγραφα καβαφικών ποιημάτων, πεζά λογοτεχνικά κείμενα, μελέτες, σημειώσεις του ποιητή, καθώς και το προσωπικό αρχείο του Κ. Π. Καβάφη με πλούσια αλληλογραφία, κείμενα και φωτογραφίες στο cavafy.onassis.org. Περιηγηθείτε από τον...

    • Αναρτήθηκε πριν από 1 month.
    • 0