Να είσαι ο εαυτός σου, όλοι οι άλλοι ρόλοι είναι πιασμένοι
Oscar Wilde

23 °c
Athens
14 - Ιούλ - 2020

τα ζωντανά εικαστικά έργα –performance (1979-2020) του Κώστα Ευαγγελάτου