Τι «Συνέβη στο Monterey»

Μία κωμωδία ή μήπως όχι;