Ο Θανάσης Σταυρόπουλος από το Α ως το Ω: “Η μονάδα αντικατέστησε το όλον, πιστεύουμε πια μόνο στον εαυτό μας και όχι στο εμείς”

Αποκλειστική συνέντευξη με τον συγγραφέα του έργου “Κάντω Τζαβέλλα” Θανάση Σταυρόπουλο